Tula ngayong El Nino

Gusto kong Maging Tubig
ni Adelito Nefalar

Isuuka sa gripo ng kung kaninong tahanan
Aagos ng walang pakundangan
Ililibing ng walang pangalan
matutuyong di malalaman
Ngunit magpapaligo,
magpapalinis,
magpapaligaya
sa katawan
ng hubad na dalaga
Ngunit magpapa-usbong
magpapasigla
at magbibigay-buhay
sa patay na kaluluwa
ng batang walang malay.

One thought on “Tula ngayong El Nino

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s